Visie 

Lokale besturen en non-profitorganisaties zijn voor iedereen het meest rechtstreekse aanspreekpunt inzake (welzijns)voorzieningen en persoonlijke ontwikkeling. In de huidige Vlaamse samenleving staan zij onder zware druk om steeds meer en beter met steeds minder te realiseren. Dit vraagt een hoge strategische capaciteit. De komende decennia zijn dan ook cruciaal voor de ontwikkeling van deze capaciteit. Omwille van de financiële beperkingen waarmee lokale besturen en non-profitorganisaties te kampen hebben, is het meest aangewezen kanaal om dit te realiseren vorming, ervaringsuitwisseling en samenwerking.