Missie 

a3o heeft als missie om openbare besturen en non-profitorganisaties in Vlaanderen te ondersteunen in het realiseren van hun missie, door mee te werken aan het permanent verhogen van de strategische capaciteit van deze organisaties. Op die manier wil a3o bijdragen aan het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor efficiënt, effectief en zuinig beleid in functie van het verhogen van het algemeen welzijn.