Begeleiding managementteams 

De organieke decreten hebben bij de Vlaamse lokale besturen de managementteams in het leven geroepen. Aan deze ambtelijke top van de organisatie zijn een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden toegewezen op het vlak van het aansturen van de organisatie. Zij moeten immers instaan voor de ondersteuning van de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het bewaken van de eenheid van de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en de interne communicatie. Op zijn minst even belangrijk, en aanvullend op het vorige, is dat zij geconsulteerd moeten worden over diverse aspecten van de interne werking van de organisatie, waaronder ook het organisatiebeheerssysteem (interne controle). De managementteams vormen in onze ogen dan ook de cockpit van de organisatie, de stuurcabine die de organisatie op het recht spoor houdt en bij belangrijke wissels de juiste richting kiest.

Dit is niet altijd een even eenvoudige opdracht. Zeker in een beginfase vraagt dit heel wat zoekwerk. We komen in Vlaanderen op dit vlak vanuit een traditie van sterke verkokering van onze diensten binnen de administraties. Deze verkokering doorbreken is vaak een eerste, grote uitdaging. Maar ook managementteams die al wat langer aan de slag zijn kunnen soms het gevoel hebben vast  lopen, niet met de juiste dingen bezig te zijn, niet voldoende slagkracht te hebben om sturing te kunnen geven.

Wij kunnen bij dit soort vraagstukken advies en ondersteuning bieden, op zeer diverse wijze, over diverse aspecten:

 • samenstelling,
 • vertrouwen bouwen,
 • vergadertechnieken,
 • teamwerking,
 • aansturing,
 • dashboards,
 • ...

Daarbij maken we onderandere ook gebruik van onze LoKoMoTIF-vraagstaart:

 • Wie is de klant van onze managementteam?
 • Welke meerwaarde willen hen leveren?
 • Wie moet daartoe in het managementteam zitten?
 • Hoe gaan we ons daartoe organiseren?
 • Welke financiële en facilitaire middelen hebben daar voor nodig?

Een andere tool die we hierbij inzetten is de Persoonlijke ProfielAnalyse en de TeamAnalyse van Thomas International. Snel online in te vullen. Handige, begrijpelijke rapporten voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Meer informatie via: info@a3o.be of 0499/73 74 90.