Strategisch management 

 

Strategisch management omvat in essentie drie elkaar ondersteunende aspecten:

  1. Richten: het vastleggen van de strategische agenda van de organisatie.
  2. Inrichten: het afstemmen van de organisatiestructuur en cultuur, de organisatieprocessen en het organisatiebeheer op de realisatie van de strategische agenda van de organisatie.
  3. Verrichten: het uitvoeren van alle noodzakelijke acties, activiteiten en taken om de strategische agenda van de organisatie te realiseren, aangevuld met de permanente opvolging én bijsturing hiervan.