Aanpak 

 

a3o hanteert in zijn dienstverleningsaanbod het principe van coproductie als basisuitgangspunt. Dit betekent dat wij voor onze bijdrage als aanbieder uitgaan van een ondersteunende rol. Ons aanbod is niet in de eerste plaats om taken uit te voeren in plaats van de opdrachtgever, maar samen met de opdrachtgever.

Wij hanteren deze visie en manier van werken omwille van vier redenen.

1.      Het resultaat van een project dat wij ondersteunen wordt ook echt het resultaat van de opdrachtgever.

2.      De capaciteiten van opdrachtgever en opdrachtnemer worden optimaal gebruikt.

3.      De opdrachtgever ontwikkelt en verankert zijn eigen capaciteiten.

4.      De dienstverlening kan tegen een betaalbare prijs worden aangeboden.