Software via "www" 

Online assessment tools van Thomas International

Thomas International biedt online assessment tools aan, die wereldwijd door meer dan 32.000 bedrijven in 60 landen gebruikt worden. De testen zijn beschikbaar in meer dan 56 talen, waaronder ook het Nederlands. De testen zijn wetenschappelijk onderbouwd en voldoen aan de minimale psychometrische vereisten om als psychologische test gebruikt te kunnen worden.

Er zijn testen voor 360°-evaluatie, om het leervermogen te meten, om persoonlijke profielanalyses te maken en om teamanalyses te maken. Verder is er ook een tool om functieprofielen te maken, waar dan vervolgens de persoonlijke profielanalyses van kandidaten mee kunnen vergeleken worden. Er is ook voorzien in een eRecuit-platform.

Meerdere Vlaamse lokale besturen gebruiken de tools van Thomas International vandaag al als ondersteuning bij selectiegesprekken, voor training en ontwikkeling of voor interne mobiliteit.

Eén van die besturen is de stad Genk van wie er op de website een gevalstudie te lezen is. Verder zijn er op de website ook voorbeeld rapporten van de verschillende tests te raadplegen.

Thomas International verzorgt zelf de opleiding van iedereen in de organisatie die met de tools moet kunnen werken, want certifiëring is wel een noodzakelijke voorwaarde om de tools te mogen gebruiken.

Bij a3o is zaakvoerder Bart Kaesemans gecertifieerd voor het uitvoeren van Persoonlijke ProfielAnalyses en Teamanalyses. Wij gebruiken deze beide tools bij onze begeleiding van de ontwikkeling managementteams.


Tools voor mindmapping

Mindmappen is een visuele manier van nota nemen, waarbij in het midden van het blad het centrale thema wordt genoteerd. Vervolgens worden daarrond de elementen genoteerd die letterlijk en figuurlijk met het centrale onderwerp zijn verbonden. Aan die elementen worden dan weer subelementen toegevoegd. Elementen en subelementen worden ook vaak nog verrijkt met figuren en symbolen.

Deze manier van nota nemen werd ontwikkeld door de Britse psycholoog Tony Buzan. Volgens hem sluit deze manier van noteren veel meer aan op de manier waarop denkprocessen, vergaderingen en presentaties verlopen. En ook bij de manier waarop onze ogen en hersenen samenwerken.

Traditioneel hebben wij allemaal geleerd om te noteren van links naar rechts en van boven naar onder. Onze gedachten, gesprekken, vergaderingen, presentaties, enz... verlopen echter niet zo strikt lineair. Onze gedachten en gesprekken gaan integendeel vaak met sprongen over en weer of maken zijsprongen, om vervolgens op een andere plaats de oorspronkelijke lijn opnieuw op te pikken.

Bij de traditionele manier van noteren leidt dit tot notities in de marges, pijlen over het blad, verwijzingen met sterretjes, enz.... Kortom een onoverzichtelijk geheel. Noteren in een mindmap helpt precies om bij elkaar horende elementen ook bij elkaar te plaatsen, op een ordelijke manier. Bij een nieuwe gedachte wordt een nieuw element aan het centrale thema toegevoegd. Gedachtensprongen kunnen vervolgens makkelijk op de juiste plaats aangevuld worden. Bovendien zou deze manier van noteren er ook voor zorgen dat we het genoteerde ook veel makkelijker memoriseren en langer kunnen onthouden.

Visueel nota nemen vraagt wel enige oefening. Men moet de techniek echt aanleren, zowel naar denkwijze als naar het maken van de tekening. De digitale vooruitgang helpt ons hierbij echter. Er zijn tientallen softwareprogramma's ter beschikking, voor pc en tablet, die het maken van de mindmap ondersteunen. Bovendien bieden digitale mindmappen uiteraard nog meer mogelijkheden dan de papieren versies. Elementen en subelementen kunnen heel makkelijk door vastpakken en slepen van plaats gewisseld worden. Aan de onderdelen van een mindmap kunnen toelichtingen bijgevoegd worden, documenten gekoppeld worden via hyperlinks, er kan gewerkt worden met templates, er kan in de cloud samen aan mindmaps gewerkt worden, enzovoort, enzovoort.

Is het visueel nota nemen in een vergadering een vaardigheid die je echt moet aanleren, dan is het maken van een mindmap is zeker een handig en makkelijk hulpmiddel bij brainstorming, SWOT-analyses, bepalen van doelenbomen, projectplanning, procesontwerp, het voorbereiden van presentaties en schriftelijke communicatie,... Hieronder twee links naar softwaretools voor mindmapping die wij zelf gebruiken.

Freemind is een freeware software die je kan gebruiken voor mindmapping. De mindmap boven dit artikel werd in freemind gemaakt. De tool heeft een wat verouderde look, maar biedt perfect alle hiervoor beschreven mogelijkheden van mindmappingsoftware.

Van een andere orde is iMindMap. Deze tool wordt verspreid door ThinkBuzan.com, het bedrijf van Tony Buzan zelf. Deze tool heeft een veel modernere uitstraling en nog heel wat extra toeters en bellen. Zo is er bijvoorbeeld een koppeling met het programma Droptask, een programma voor visuele takenplanning. Geselecteerde subelementen uit een mindmap kunnen op die manier rechtstreeks als een taak ingepland worden. iMindmap is, na een testperiode, echter wel betalend. Voor iemand die veel met mindmaps werkt is het de investering echter zeker waard. Er is ook een versie voor tablet. Deze heeft minder mogelijkheden, maar is wel gratis en synchroniseert perfect met de pc-versie.

De website van Thinkbuzan is sowieso een bezoek waard voor iedereen die interesse heeft in mindmapping. Er zijn onderandere gratis handleidingen en instructievideos te vinden.