Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen 

Vrijdag 28 februari heeft Audit Vlaanderen de definitieve versie van de ‘Leidraad organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN’ online gezet. Deze versie telt uiteindelijk één thema minder dan het eerste ontwerp. Het thema projectmanagement werd ondergebracht bij het thema organisatiestructuur.

De leidraad is een mooi verzorgd, overzichtelijk document geworden, dat met inbreng van velen tot stand is gekomen. Niet in het minst met grote betrokkenheid van de doelgroep zelf. Hij is bedoeld als een uitgebreide gids die ondersteuning kan bieden om een systeem van organisatiebeheersing (interne controle op organisatieniveau) uit te bouwen. De leidraad kan ook gebruikt worden als zelfevaluatie-instrument en daarnaast vormt hij ook een auditinstrument voor Audit Vlaanderen.

Audit Vlaanderen heeft intussen ook een eigen website, http://www.auditvlaanderen.be/, waar alle relevantie informatie betreffende de externe audit te vinden is.

De definitieve versie van de leidraad zal voor heel veel besturen de trigger zijn om het opstarten of verder uitbouwen van hun organisatiebeheerssysteem een versnelling hoger te schakelen. Vanuit onze missie is het vrij logisch dat wij op dit vlak een aanbod hebben van advies, opleiding en ondersteuning. Voor bijkomende toelichting of een afspraak voor een gesprek kan u ons bereiken via: bart.kaesemans@a3o.be of 0499 73 74 90.