• Start
  •  » Materialen en links

Materialen: "Steeds beter door kennis en ervaring." 

Het is de overtuiging van a3o dat het delen van kennis iedereen rijker maakt, zowel diegene die de kennis aanbiedt als diegene die er gebruik van maakt. Daarom bevat deze website ook een afzonderlijke rubriek rond kennisdeling en ervaringsuitwisseling.

Onder de subrubriek leesvoer zijn links en/of verwijzingen te vinden naar artikels en boeken waarvan wij menen dat ze interessant zijn in het kader van strategisch management voor lokale besturen.

De subrubriek software bevat links naar softwaretoepassingen die een hulpmiddel kunnen zijn bij het strategisch management van een organisatie. De meeste van deze toepassingen zijn freeware of hebben een freewareversie.

In de subrubriek werktuigen stellen wij hulpmiddelen ter beschikking die a3o zelf heeft ontwikkeld en mits bronvermelding vrij te gebruiken zijn.

Digitale kennisdeling omvat hyperlinks naar andere interessante website, eigen digitale presentaties en schermfilmpjes.

De laatste rubriek in dit menu is een pagina waar alle informatie betreffende de planlastvermindering is samengebracht.